8.2.14

Ζωγραφική με χρωματιστά παγάκια


Υλικά: παγοθήκες, νερό, τέμπερα, ξυλάκια, χαρτί του μέτρου

Η δραστηριότητα αυτή ήταν πολύ ελεύθερη και διασκεδαστική για τα παιδια, μας έδωσε όμως την ευκαιρία να κάνουμε πολλές και ποικίλες παρατηρήσεις σε σχέση με το πως μπορούμε να χρωματίσουμε το νερό, την πήξη και την τήξη, το χειμώνα, τί μας ζεσταίνει και τί μας παγώνει κλπ

Κυρίως όμως ήταν μια πλούσια αισθητηριακή εμπειρία. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τον πάγο με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά και τα παγάκια ήταν διαφορετικά καθώς περνούσε η ώρα.